Prodotti

Protezioni

101 V art.G7010 - Spalle CE
JK 210 - JK 700
Zero 12 - Zero 15 - Zero GNK 700 - Zero HB 2
102 V art.G7211 - Ginocchio CE
J 2100 - J 2150
Zero 2
102 V art.G7114 - Gomiti CE
JK 210 - JK 700
Zero 12 - Zero 15 - Zero GNK 700 - Zero HB 2
106 V art.G7311 - Ginocchio
J 54 - J 55 - J 56 - J 61
Zero HB - Zero 5 - Zero 9 - Zero 13 - Zero 14 - Zero GNK
108 P art.G7522 - Fianchi CE
J 2100 - J 2150
Zero 2 - Zero 13 - Zero 14
109 P art.G7422 - Fianchi CE
J 54 - J 55 - J 56 - J 61
Zero HB - Zero 5 - Zero 9 - Zero GNK
PRO TV 600 art.G6001 - Ginocchio
J 54 - J 55 - J 56 - J 61
Zero HB - Zero 5 - Zero 9 - Zero 13 - Zero 14 - Zero GNK
107 P art.G7721 - Ginocchio CE
J 54 - J 55 - J 56 - J 61
Zero HB - Zero 5 - Zero 9 - Zero 13
Zero 14 - Zero GNK
PRO 10 art.G6002
Tasca per 109 P rinforzata in Cortex
J 54 - J 55 - J 56 - J 61
Zero HB - Zero 5 - Zero 9 - Zero GNK
PRO 90 E art.G6000 - Sedere
J 54 - J 55 - J 61
Zero 5 - Zero 9 - Zero GNK